Jeg stortrives med å være en del av et større team hvor vi utfyller hverandre faglig, hvor latteren sitter løst og hvor «vi gjør hverandre gode».

I klinikkhverdagen er jeg opptatt av å prøve å finne gode løsninger for det enkelte dyr i samråd med eier. 

Jeg trives i en hektisk klinikkhverdag med en kombinasjon av poliklinikk, utredninger, tannbehandlinger og rutinebløtvevsoperasjoner.

Jeg har helt siden jeg ble uteksaminert hatt fokus på å holde meg oppdatert og å hele tiden tilegne meg ny kunnskap og jeg deltar av den grunn regelmessig på videreutdanningskurs i både inn- og utland. Jeg er glad for at det i Evidensia er stort fokus på videreutdanning for alle ansatte. 

I Evidensia har jeg fått et enda større faglig nettverk som bare er noen tastetrykk eller en telefon unna. Det er godt å være trygg på at pasientene jeg henviser videre til kompetente kollegaer andre steder i landet er i de beste hender og blir godt ivaretatt når de må legge ut på langtur for videre oppfølging. 

Verdigrunnlaget som ligger til grunn i alt som Evidensia gjør og står for speiler mine egne grunnverdier og gjør at jeg føler meg veldig hjemme i den store organisasjonen. 

For meg betyr det å være en del av Evidensia kort oppsummert: Tilhørighet. Trygghet.

siv.finstad@evidensia.no

0047- 46418959

Jobber du allerede i Evidensia ?

Bli med oss i rekrutteringen og finn din neste kollega.

email
@evidensia.no
  • Anders Liland
  • Anina N Andersen
  • Camilla Falck
  • Caroline Burum-Auensen
  • Cecilie Ryan Yttreeide
  • David Allen
  • Elisabeth Mortensen
  • Frederik Løland Dolva
  • Geir Vikvald
  • Henni Haraldsen
Teamtailor

Merkevarebygging for arbeidsgiver fra Teamtailor